Tot het volgende seizoen!

Met de preek van Cieka Galenkamp op zondag 3 april sloten wij het seizoen 2015/2016 af. De komende maanden gaan wij ons weer buigen over de invulling van een vijfde serie lekenpreken.

Nieuwe data
In tegenstelling tot andere jaren organiseren we twee preken in het najaar en twee in het nieuwe jaar: op 30 oktober en 27 november 2015 en op 12 februari en 5 maart in 2016.
Wie de nieuwe lekenprekers zijn, daarover informeren wij u na de zomer.

Dank
Wij bedanken onze bezoekers voor hun aanwezigheid, de donateurs voor hun gulle giften, de vrijwilligers van Geloofsgemeenschap ’t Zand voor hun enthousiaste steun en alle anderen die het ons mogelijk maakten om opnieuw een mooi seizoen te organiseren.

We wensen u fijne zomermaanden en hopen u in november (weer) te mogen begroeten.

Ruth Gorissen, Jos van Oord, Wiena Bakker en Gerard van der Klis

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Cieka Galenkamp laatste lekenpreker van het seizoen.

Cieka Galenkamp verraste de bezoekers van de 16e Preek van de Leek met een bijzondere invulling van de liturgie. Vanuit haar kerkelijke geloofstraditie kreeg haar preek een wat meer traditionele maar warme en bevlogen invulling. ‘Jezelf zoeken in de ander’ en ‘de ander behandelen zoals jij zelf wilt worden behandeld’ zijn de leidende thema’s in het leven van de coördinator van de Voedselbank. En dus gingen ze ook als een rode draad door haar verhaal. Onder de bezoekers ook veel klanten en vrijwilligers van de Voedselbank. Zij genoten van de woorden van de vrouw die zij dagelijks in zo’n geheel andere hoedanigheid ontmoeten. Betrokken bij haar klanten en met “een bek als een scheermes”, zoals haar moeder placht te zeggen, wanneer hun belangen in het geding zijn.
De preek kreeg een prachtige muzikale omlijsting met de zang en het vioolspel van Emma Zomer en het eigen werk van haar zoon, pianist en singer songwriter Gert Zomer.

De preek van Cieka kwam uit haar hart en niet van papier. U kunt hem dus niet nalezen. Wilt u hem terugluisteren? Mail dan naar info@ruthgorissen.nl voor het mp3-bestand.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Een appeltje van oranje op de kansel

Op zondag 3 april verzorgt Cieka Galenkamp, algemeen coördinator van de Amersfoortse Voedselbank de zestiende Preek van de Leek. In 2015 uitgeroepen tot Amersfoorter van het jaar en door koningin Maxima bedankt voor haar inzet met een ‘Appeltje van Oranje’. ‘Behandel andere mensen zoals jezelf wilt worden behandeld’, is het levensmotto van deze betrokken Amersfoortse.
De Preek van de Leek vindt als altijd plaats in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 31 in Amersfoort, van 16.00 tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om samen met de lekenpreekster een glas te drinken en nog even na te praten.Cieka Galenkamp-4568

De verbinding
‘Jezelf zoeken in de ander’ en ‘de ander behandelen zoals jij zelf wilt worden behandeld’ dat zijn de leidende thema’s in het leven van Cieka Galenkamp. Vanuit haar kerkelijke geloofstraditie geeft zij iedere dag concreet invulling aan het begrip ‘naastenliefde’. Dit vormt dan ook de rode draad in haar preek, die als motto ‘De Verbinding’ kreeg. De preek wordt muzikaal omlijst door Gert Zomer op piano en zijn moeder Emma Zomer op viool.

Armoede in onze stad, dat mág niet!
Na een confrontatie met de enorme armoede in grote delen van de wereld kwam Cieka Galenkamp tot de conclusie dat er ook in ons eigen land nog veel, niet geziene armoede is. Zodra ze hoorde van de Voedselbank in Amersfoort twijfelde ze er niet aan dat dit haar bestemming was. Het werd het werk dat ze sinds 2008 met volle overgave en een enorme betrokkenheid bij de mensen om haar heen doet. En dat viel op. In 2015 werd zij verkozen tot Amersfoorter van het jaar. In dat jaar ontving ze ook een ‘Appeltje van Oranje’ uit handen van koningin Maxima. Bij beide gelegenheden benadrukte ze dat het belangrijk is om mensen weer als mens te zien. “Armoede in onze stad, dat mág niet!”

Ondoordringbaar regelwoud
De geboren en getogen Groningse studeerde rechten aan de universiteit van haar geboortestad. Haar kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht en sociale verzekeringen komt haar bij de Voedselbank goed van pas. “Juist de zwakkeren in onze samenleving hebben veel met regels en regelgeving te maken. Ze zijn vaak afhankelijk van een heldere uitleg. Je hebt geen idee hoe groot het ondoordringbare woud aan regels is. Ik ben allergisch voor de rigide toepassing ervan. Ik verbaas me over de afstand die ik zie tussen beslissers en hulpvragers. De menselijke maat is vaak ver te zoeken. En het zijn altijd de meest kwetsbaren die daar onder lijden. Laat het niet om de regels en de protocollen gaan, maar om de mensen.” Bij de Voedselbank werken 125 vrijwilligers voor 1100 klanten, verdeeld over 350 huishoudens.

Eigen invulling
Voor de PvdL033 worden meer of minder bekende Amersfoorters uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. Lekenprekers verbinden belangrijke maatschappelijke of individuele thema’s met een Bijbelverhaal.
De Preek van de Leek is vrij toegankelijk.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Bomvolle kerk onder de indruk van Tobias Bosman.

20160308043856

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Bosman van Kafé van Zanten en Bierwinkel Hop hield een persoonlijke
preek in de ‘Preek van de leek’ van zondag 6 maart. In een overvolle
Xaveriuskerk vertelde hij over ervaringen in zijn jeugd, over eenzaamheid en
vriendschap. ‘Delen wij echt het leven met elkaar?’ Tobias is blij met de
sociale media, maar merkt ook dat juist deze media ons afhouden van goede en
diepe gesprekken met elkaar. Een mooi onderdeel was de ‘voorbeden’. Tobias
bekende dat hij nooit bidt. ‘Weet ook niet wat het is, maar laten we van dit
onderdeel een klein cafeetje maken en met mensen naast je vriendschap
delen.’ Dat gebeurde dan ook. Daarna kondigde Tobias een moment van stilte
aan om aan mensen die eenzaam zijn te denken. Er zat veel mooie muziek in de
liturgie: With a little help from my friends van The Beatles en Let them
Talk van Hugh Laurie. Aan het eind van de viering vloog het dak van de kerk
er bijna af met het lied ‘Oh Happy days’. Kerk en kroeg lagen aan het slot
heerlijk dichtbij elkaar. Dat was de bedoeling ook van lekenprediker Tobias
Bosman. Na afloop werd er nog lang nagepraat.
De volgende Preek van de leek is op 3 april met Cieka Galenkamp,
coordinatrice van VoedselFocus Amersfoort

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nieuwe Leek van 6 maart: Tobias Bosman

12792395_10204627476165884_6370139628556559337_oBeste belangstellende,

Zoals ongetwijfeld al in uw agenda staat, is Tobias Bosman op zondag 6 maart onze vijftiende lekenpreker. Met onderstaand bericht informeerden wij ook de lokale en regionale pers. Ik stuur het u ter informatie. Hopelijk maakt het u (opnieuw) enthousiast om de
Preek van de Leek te bezoeken.

‘Social talk’, to be or not to be
Een filosofische kroegbaas op de kansel

Op zondag 6 maart verzorgt horecaondernemer Tobias Bosman, eigenaar van Kafé van Zanten en bierwinkel Hop, de vijftiende Preek van de Leek. Een jonge, ondernemende stadgenoot neemt de bezoekers mee op zijn reis van eenzaamheid naar vriendschap. Hij stelt daarbij kritische vragen bij de rol die sociale media spelen in onze persoonlijke contacten. Moeten we er eigenlijk wel zo blij mee zijn?

Zonder anderen red je het niet

Tobias Bosman, een jonge, altijd bezige, eind-twintiger en vader van twee blozende kinderen. Als schaapherder op een hoge berg in Italië ervoer hij eenzaamheid. De eenzaamheid die hem als middelbare scholier trouwens danig parten speelde. Hij voelde zich alleen op de wereld, in discussie met zichzelf en zonder klankbord. Pas toen hij zich werkelijk open durfde te stellen voor vrienden veranderde zijn leven. Want zegt hij, “het leven is te groot om alleen te dragen. Zonder anderen red je het niet.” Dit besef heeft hem wezenlijk veranderd.

Hoe gaat het nu echt met je?

Bosman is een van die jongeren die kritische vragen stelt bij het gebruik van sociale media. Wat doet dat met ons en hoe beïnvloedt het onze persoonlijke contacten? Komen we nog wel toe aan de vraag ‘Hoe gaat het nu écht met je?’ Juist omdat het werkelijke contact voor hem zo belangrijk is, is hij voortdurend bezig om zijn Kafé van Zanten voor mensen een thuis te laten zijn. Een plek waar gastvrijheid en gezelligheid voorop staan. Altijd in de weer om daar invulling aan te geven. Geïnspireerd door zijn kinderen en terzijde gestaan door zijn vrouw Sara Stronks. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Tobias als kapstok voor zijn preek heeft gekozen voor het Bijbelverhaal van Maria (de luisteraar) en Martha (de doener). Het verhaal van Tobias wordt muzikaal ondersteund door

Kees van Mechelen op de vleugel.

Over de lekenpreker

Tobias Bosman (1986) is geboren en getogen in Amersfoort. Hij doorliep er de middelbare school. Hij stopte voortijdig met zijn studie om zich te storten op het ondernemerschap. Even zag het er naar uit dat hij bedrijfsleider van een supermarktketen zou worden. Maar uiteindelijk vond hij daar niet datgene waar hij onbewust al zo lang naar op zoek was: het werkelijke contact met mensen. Dat vond hij wel als uitbater van Kafé van Zanten. Als gastheer en huisvader altijd bezig om ervoor te zorgen dat mensen het fijn vinden om langs te komen.

Wij hopen dat het bovenstaande u net zo nieuwsgierig maakt naar Tobias zijn verhaal als wij dat zijn.

Gratis een lekker biertje?

Graag wijs ik u ook nog op onze donateursactie. Als u bij de preek van Yvonne Ploum was dan heeft u er al over gehoord of gelezen. U ontvangt daarover binnenkort ook nog een aparte nieuwsbrief. Als donateur kunt u, naar keuze, ook een kortingsbon ontvangen voor een lekker biertje bij Tobias aan de tap.

De Preek van de Leek vindt als altijd plaats in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 31 in Amersfoort, van 16.00 tot 17.00 uur.
We hopen u er weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Ruth Gorissen, Jos van Oord, Wiena Bakker en Gerard van der Klis

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Yvonne Ploum kruipt onder de huid van bezoekers Preek van de Leek

YvonneAdemloos luisterde een volle Xaveriuskerk naar de prachtige preek van Yvonne Ploum: ‘gedurfd en mooi’ volgens de verslaggever van een Amersfoortse krant. Gedurfd was het vooral vanwege de bijzondere en soms spannende muziekkeuze. Begeleid op de piano door Martin Lorijn zong soliste Helena Biemond een aantal liederen van Huub Oosterhuis en het tot tranen roerende ‘Ave Maria’ van de Poolse componist Henryk Górecki.

De indringende muziek werd, zonder dat het ook maar ergens schuurde, afgewisseld met Anthony Hegarthy, Paolo Nutini (zeer de moeite van het naluisteren waard) en Whitney Houston. Op deze zevende februari, de dag waarop in het zuiden het carnaval losbarstte, mocht voor de van oorsprong Limburgse lekenpreker ook een onvervalst Maastrichtse carnavalskraker niet ontbreken. De muziek, afgewisseld met gedichten van J.C Bloem en Armando, ondersteunde krachtig het thema van de preek: aanvaarding als creatieve kracht. Een preek waarmee Yvonne Ploum tegelijkertijd een ode bracht aan Armando, de man wiens kunstschatten zij als directeur van het Museum Oud Amelisweerd mag beheren.

De tekst van de preek van Yvonne Ploum vindt u hier: Preek_Aanvaarding_als_creatieve_kracht..

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Aanvaarding als creatieve kracht.

Museumdirecteur Yvonne Ploum in Preek van de Leek

Yvonne Ploum, directeur van MOA (Museum Oud Amelisweerd) en van het voormalige Amando Museum in Amersfoort, verzorgt de veertiende Amersfoortse Preek van de Leek. Zij doet dat op zondag 7 februari van 16.00 tot 17.00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 31 in Amersfoort. ‘Aanvaarding als creatieve kracht’ is de titel van de preek. Hierin staat Yvonne Ploum stil bij het verschil tussen de begrippen ‘aanvaarding’, als hulpmiddel om vooruit te komen en ‘berusting’ als vorm van fatalisme. In haar preek schuwt Ploum de contrasten niet. Dat maakt haar verhaal intens, schurend en vrolijk.

opening-natura-artis-magistra-april-15-29_17155142305_oEen andere kijk op de werkelijkheid
De kerk is voor Yvonne geen onbekende plek. Niet alleen in haar jeugd in het katholieke zuiden, ook nu nog bezoekt ze regelmatig de kerk en bij voorkeur de diensten in de Xaveriuskerk. Er is, zegt ze, een overeenkomst tussen de kerk en een museumbezoek. “In een museum treed je, net als in een kerk, even uit de dagelijkse werkelijkheid. Je vindt er inspiratie en zingeving en je bent er ongeveer net zo lang binnen als in de kerk. Bij beide ga je gesterkt en bezield weer naar buiten en kijk je anders tegen de werkelijkheid aan.” Bezieling is wat zij ook vindt in het werk van Armando; in haar ogen de Meester van de aanvaarding. Zijn werk leert ons dat door te aanvaarden wat het leven op je op pad brengt, je verder komt dan wanneer je de werkelijkheid bestrijdt. Aanvaarding maakt creativiteit vrij. In haar preek krijgen prachtige teksten van Huub Oosterhuis, gezongen door Helena Biemond, een plek maar ook Whitney Houston, Henryck Górecki en zelfs Beppie Kraft, een Limburgse schlagerzangeres. Uiteraard krijgt ook Armando zelf een stem met twee van zijn teksten.

Over de lekenpreker
Yvonne Ploum werd in 1963 geboren in Kerkrade. Na de middelbare school vertrok ze naar Nijmegen waar ze literatuurwetenschap en Nederlands studeerde. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als docent en bij een vertaal- en een reclamebureau maakte ze in 1996 de overstap naar de kunstwereld. In 1998 werd ze directeur van het Armando Museum in de Amersfoortse Elleboogkerk. Een felle brand legde in oktober 2012 de kerk en een groot deel van de collectie in de as. Wat overbleef van het werk van Armando kreeg een nieuw huis in Museum Oud Amelisweerd in Bunnik. Het museum dat in 2014 zijn deuren opende en waar Yvonne sindsdien de scepter zwaait.

Eigen invulling
Voor de PvdL033 worden meer of minder bekende Amersfoorters uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. Lekenprekers verbinden belangrijke maatschappelijke of individuele thema’s met een Bijbelverhaal.
De Preek van de Leek is vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en wat te drinken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized