Bevlogen asieladvocaat houdt toehoorders in de ban

Frans 2.jpeg

 

Frans Weijzen is op zondag 9 december 2018 een man met een missie. Zo graag wil deze voormalige asiel-advocaat vertellen dat we de zwakkeren moeten helpen. Behoudens wat scheuten prachtmuziek geen opsmuk in zijn Preek van de Leek, want bij Frans mag niets afleiden van de kracht van het woord.
Als Ruth Gorissen hem vraagt naar voren te komen, zit er al een headset op zijn hoofd. Om niet gehinderd door toga, altaar of katheder de bezoekers van de PVDL in de Franciscus Xaverius te kunnen vergasten op een ongeremd appel op onze medemenselijkheid. Hij staat daarbij helemaal vooraan op het altaar; dichter bij je toehoorders kun je als voorganger niet komen.

We hebben het zo goed, zo houdt Weijzen de bezoekers in Amersfoort voor, laten we dan iets van die overvloed aan de vluchteling geven die niets anders wil dan wat wij allen willen: een normaal menselijk bestaan. Het zijn verbale paukenslagen. Voor de twijfelaars is er nog een lezing over de Barmhartige Samaritaan en van Bach klinken de smartelijke tonen van het Erbarme Dich. Kortom, iedereen begrijpt wat Frans’ boodschap is geweest als hij het glas heft op deze bevlogen Preek van de Leek. Empathie, zo is immers in alle toonaarden bezongen, is voor Frans Weijzen het hoogste gebod. Als de mensen gesticht en opgewekt huiswaarts keren kan de ingevallen duisternis noch de harde, regenachtige wind hen nog deren.

Advertenties